แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
– การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และแนวโน้มการจัดการศึกษา
– การศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
– การจัดทำแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

รายละเอียดภายในชุดสำหรับสอบตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า สรุปข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมเฉลย

สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ

สินค้ามาใหม่