แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดปราจีนบุรี
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567
รายละเอียดตามประกาศสอบ
– ความรู้ทางภาษาไทย
– ความรู้ทางคณิตศาสตร์
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการการเรียนรู้ พ.ศ.2566
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– หลักการสื่อสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานสำนักงาน
– พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น

รายละเอียดภายในชุดสำหรับสอบตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดปราจีนบุรี

– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดปราจีนบุรี
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า สรุปข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดปราจีนบุรี

(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

แนวข้อสอบ สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเฉลย

สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดปราจีนบุรี ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ

สินค้ามาใหม่