แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ ครู กศน.ตําบล สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

https://line.me/R/ti/p/@449yvzgl

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ ครู กศน.ตําบล สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม พร้อมเฉลย ล่าสุด
ความรู้ความสามารถทั่วไป
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561 – 2580
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สำนักงาน กศน.)
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น
Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint และ SPSS
– พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
– หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน กศน. (ส่งเสริมการเรียนรู้
– ความรู้เกียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
– การจัดทำวางแผน โครการ และแผนปฏิบัติการ
– การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษา
– สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
– การวิจัยทางการศึกษา
– การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
– แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
– จรรยาบรรณวิชาชีพครู
– บทบาทภารกิจครู กศน.ตำบล
– มาตรฐาน กศน.ตำบล
– สถานการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ
*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

https://line.me/R/ti/p/@449yvzgl

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

แนวข้อสอบ สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม
สนใจ แนวข้อสอบ ครู กศน.ตําบล สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ ครู กศน.ตําบล สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม”

สินค้ามาใหม่