แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567
– ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ การวางแผนจัดทำสถิติ การรวบรวมข้อมูลสถิติการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การกำหนดมาตรฐานสถิติ การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ การบริการเผยแพร่สถิติและการบริหารจัดการระบบสถิติ
– ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติสถิติ
พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน เช่น Canva, Power BI
– ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดภายในชุดสำหรับสอบตำแหน่ง พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า สรุปข้อสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

แนวข้อสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเฉลย

สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ

สินค้ามาใหม่