แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงาน ป.ป.ช.
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

https://line.me/R/ti/p/@449yvzgl

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมเฉลย ล่าสุด
1. วิชากฎหมายการตรวจสอบและไต่สวนการทุจริต
(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
– หมวด 2 การไต่สวน
– หมวด 3 การดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งเฉพาะ
– หมวด 4 การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
(2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562
(4) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ. 2561
(5) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการดำเนินคดี การช่วยเหลือในทางคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดี พ.ศ. 2563
2. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
(1) กฎหมายอาญา หมวดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และหมวดความผิด
ต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
(2) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
(3) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
(4) กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
(5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
(6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560
(7) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวดวินัย
และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
(8) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2563
– หมวด 1 จริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์
– หมวด 2 จริยธรรมในการดำรงตน
– หมวด 3 จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3. วิชาภาษาอังกฤษ
ความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงาน ป.ป.ช.
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

https://line.me/R/ti/p/@449yvzgl

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

แนวข้อสอบ สำนักงาน ป.ป.ช.
สนใจ แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.”

สินค้ามาใหม่