แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร รหัสตำแหน่ง ๑๐๕ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). ไฟล์รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร รหัสตำแหน่ง ๑๐๕ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
– ความรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม ระดับปริญญาตรี
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒
– หลักการจำแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ
– หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๑๗๐๔/ว ๓๓ ลง ๑๘ ม.ค.๕๓
– หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๗๐๔/ว ๖๘ ลง ๒๙ เม.ย.๕๘
– แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
– หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๑๗๐๔/ว ๓๗ ลง ๖ ม.ค.๕๙
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

– สถานการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). ไฟล์รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร รหัสตำแหน่ง ๑๐๕ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ

แนวข้อสอบราชการ <<<<

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร รหัสตำแหน่ง ๑๐๕ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม”

สินค้ามาใหม่