แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567
– พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562
– ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2566
– ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
– พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลบุคคล พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์
– ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Operating System) และโปรแกรมประยุกต์
– ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
– ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security Management) และระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Management)
– ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
– ความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

รายละเอียดภายในชุดสำหรับสอบตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า สรุปข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!
สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ

สินค้ามาใหม่