แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ ครู กศน ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ ครู กศน ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน ล่าสุด
ความรู้ความสามารถทั่วไป
1. แผนยุทธศาสตร์ขาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
2. แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖
6. พระร าชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
7. พระราชบัญญัติข้อมูสข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
12. นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
13. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. การศึกษาตลอดชีวิต
2. การวิจัยชั้นเรียน
3. การวัดและประเมินผล
4. การจัดทำฐานข้อมูล
5. การเขียนโครงการ/แผนงาน
6. การประสานงานและการทำงานในชุมชน
7. จิตวิทยาผู้ใหญ่
– สถานการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

สนใจ แนวข้อสอบ ครู กศน ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ ครู กศน ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน”

สินค้ามาใหม่