แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567
– รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
– ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ข่าวสาร บ้านเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสมรรถนะครู
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มวิชาการบัญชี รหัสสาขา 301 ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัคร

รายละเอียดภายในชุดสำหรับสอบตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า สรุปข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!
สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ

สินค้ามาใหม่