แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ล่าสุด
ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หลักการบริหารการเงิน และการคลังภาครัฐ
2. หลักการบัญชีภาครัฐ การวิเคราะห์งบประมาณ การจัดทำรายงานการเงินและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและบัญชี
3. การจัดทำฐานข้อมูลทางการเงิน และการตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ
4. การปฏิบัติตามขั้นตอนด้านการเงินบัญชีและระบบขฮงราชการ
5. ความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระเบียบ ข้อบั่งคับ และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. กฎหมายและกฎระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎ ระเบียบด้านการเงิน การคลัง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา และการนำเงินส่งคลัง จรรยาบรรณด้านการเงินและบัญชี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานบัญชีภาครัฐ พระราชบัญญัติงบประมาณ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
– สถานการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน”

สินค้ามาใหม่