แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ล่าสุด
ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กระบวนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุของทางราชการ การตรวจสอบเอกสารทางการเงิน บัญชี การพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุ และ การใช้และรักษายานพาหนะ
2. ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
3. ความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. กฎหมายและกฎระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังภาครัฐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยจรรยาบรรณและการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
– สถานการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน”

สินค้ามาใหม่