แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ล่าสุด
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
3. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการคลังภาครัฐวยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS: Government Fiscal Management Information System)
5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
6. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
7. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖ㆍ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
8. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
9. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕
10. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕- และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔
11. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักวิชาการเงินและบัญชี
– สถานการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่”

สินค้ามาใหม่