แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อ สอบนิตกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อ สอบนิตกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ล่าสุด
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่ไป เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายว่า
ด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
-ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้แก่
(1) กฎหมายด้านการเงิน เช่น กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วย
สถาบันการเงินประชาชน กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายกู้ยืมเงินเป็นการฉ้อโกงประชาชน
กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ)
เป็นต้น
(2) กฎหมายเกี่ยวกับการออมและการลงทุน เช่น กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น
(3) กฎหมายด้านการคลังและภาษี เช่น กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เป็นต้น
– สถานการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นิตกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อ สอบนิตกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง”

สินค้ามาใหม่