แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ล่าสุด
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
5. ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
10. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
11. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
12. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– สถานการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน”

สินค้ามาใหม่