แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นิติกร สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นิติกร สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายต่าง ๆ
– กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
– กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
– กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

รายละเอียดภายในชุดสำหรับสอบตำแหน่ง นิติกร สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า สรุปข้อสอบ นิติกร สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

แนวข้อสอบ นิติกร สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเฉลย

สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ นิติกร สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ

สินค้ามาใหม่