แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ล่าสุด
1. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล
5. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และการทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์
6. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
7. ความรู้เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป
8. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
9. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
10. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ เรื่อง การบริหารความปลอดภัย
และระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง
เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
12. ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับรัฐบาสติจิทัส (Technology
Recommendation for Dieital Government)
13. ความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology Ethics)
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
14. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
15. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การดูแล
การบำรุงรักษา และการรักษาความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database
Management Systems) ตามมาตรฐานสากล หรือแนวทางการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตาม
มาตรฐานสากล
16. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา โปรแกรม
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
17. ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Architecture)
18. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชอฟต์แวร์ตามหลักการทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
19. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
19.1 การพัฒนาโปรแกรมให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
19.2 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
19.3 การพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ API
20. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
– สถานการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ”

สินค้ามาใหม่