แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567
– ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
– ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม
– ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
– ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่นสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น
– ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดภายในชุดสำหรับสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า สรุปข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!
สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ

สินค้ามาใหม่