แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

https://line.me/R/ti/p/@449yvzgl

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยการศึกษาพิเศษ กทม. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเฉลย ล่าสุด
ภาค ก
1. ความรอบรู้
(1) สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
(2) นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
(3) วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(4) กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
(4.1) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(4.2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(4.3) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(4.4) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4.5) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4.6) กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
(4.7) กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
2. ความสามารถทั่วไป
(1) ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
(2) ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
(3) ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผล และอุปมาอุปไมย
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(1) วินัยและการรักษาวินัย
(2) คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
(3) มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
(4) จรรยาบรรณวิชาชีพครู
(5) สมรรถนะวิชาชีพครู
ภาค ข
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
(1) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
(2) หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
(3) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(4) การพัฒนาผู้เรียน
(5) การบริหารจัดการชั้นเรียน
(6) การวิจัยทางการศึกษา
(7) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(8) การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบ
ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

https://line.me/R/ti/p/@449yvzgl

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม.
สนใจ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร”

สินค้ามาใหม่