แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ ครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ ครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567
– นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
– ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียน พ.ศ. 2566
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ไปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excle
– หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
– ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
– สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
– การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ
– บทบาทภารกิจหน้าที่ของ ครู กศน.ตำบล

รายละเอียดภายในชุดสำหรับสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า สรุปข้อสอบ ครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!
สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ ครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ

สินค้ามาใหม่