แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นิติกร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นิติกร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567
– กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532
– ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน   พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2566
– ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทาง
มรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2566
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายละเอียดภายในชุดสำหรับสอบตำแหน่ง นิติกร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี

– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า สรุปข้อสอบ นิติกร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี

(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

แนวข้อสอบ นิติกร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี พร้อมเฉลย

สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ นิติกร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ

สินค้ามาใหม่